Kirjoitettu 25.12.2002, päivitetty viimeksi 26.12.2002
Sanna.Havanto@iki.fi
p. 040 583 7843

Säveltapailun ja musiikin teorian peruskurssi 1/3
Säveltapailun ja musiikin teorian peruskurssi 2/3
Säveltapailun ja musiikin teorian peruskurssi 3/3
Musiikkisanasto

Säveltapailun ja musiikin teorian peruskurssi 3/3

Säveltapailun ja musiikin teorian peruskurssit opetetaan musiikkikouluissa ja -opistoissa ryhmäopetuksena. Peruskursseja on kolme: 1/3, 2/3 ja 3/3. Tämän jälkeen musiikin teoria ja säveltapailu erkanevat omiksi oppiaineikseen, Teoria I ja Säveltapailu I.

Säveltapailun ja musiikin teorian peruskurssien rinnalla opetetaan yleistä musiikkioppia, jossa opiskellaan esimerkiksi erilaisia sävellysmuotoja kuten mikä on sinfonia, konsertto tai sonaatti, tunnistamaan eri soittimet ja musiikin historian yleistietoutta.

Orkesterisoittimille kuuluvat myös orkesterisoittoharjoitukset säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssien ohessa. Pianisteille ja muille ei-orkesterisoittimille olisi hyväksi soittaa yhdessä muiden kanssa.

Säveltapailu eli solfa sisältää neljä osa-aluetta: melodiasanelu, rytmisanelu, nuoteista laulaminen ja rytmin lukeminen. Melodiasanelussa tulee kirjoittaa kuulemansa melodia nuoteiksi. Rytmisanelussa tulee kirjoittaa kuulemansa rytmi nuoteiksi.

Alla oleva lista ei ole virallinen Musiikin teorian ja säveltapailun peruskurssin 3/3 sisältö. Virallisen Musiikin teorian ja säveltapailun peruskurssin 3/3 sisällön ja tutkintovaatimukset voi ostaa Suomen musiikkioppilaitosten liitolta tai niitä voi lukea hyvin varustetuissa kirjastoissa.

Sisältö


© Sanna.Havanto@iki.fi