Merimelonnan peruskurssi

 

Tätä kirjoittamaani asialistaa olen soveltanut omana muistilistanani pitämilläni n. 10h kestävillä melonnan peruskursseilla yli 5 vuotta. Useimmiten peruskurssi on kolme iltaa, runsaat 3 tuntia kunakin iltana.

Tasokkaalla melonnan peruskurssilla toki pääpaino on itse melonnassa, mutta mielestäni peruskurssiin kuuluu paljon muutakin melontaan liittyvää tietoutta. Tämä lista ei ole kurssin etenemisjärjestyksessä, vaan asiakokonaisuuksittain.

Melontakurssin vetäjän varustuksessa pitäisi olla pilli, hinausköysi ja pumppu. Kurssin alkaessa sovitaan merkkikielestä ja käyttäytymissäännöistä.

Ensimmäisen kurssipäivän aluksi

Perustarpeisto

  Esittele:
 • kajakki
 • aukkopeite
 • kelluntaliivit
 • mela
melontakuva

Perustaidot

Melontatekniikka

Kajakin ohjaaminen

Kalusto

Varusteet

Retkimelonta

 • reittisuunnitelma
 • evänkäyttö, peräsimen käyttö
 • rantautuminen luonnonrantaan; hiekka-, kallioranta
 • erilaiset kartat, kompassi
 • melojan näkyvyys aallokossa ja tutkassa
 • aallot, ristiaallokko, kapeikot ja muut veden virtaukset merellä
 • sään ja sääennusteiden seuraaminen, armeijan tiedotukset
 • merimerkit ja meriteiden säännöt
 • jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet; armeijan saaret, luonnonsuojelualueet, uimarannat, kesämökkilaiturit...
 • tuuli: sivutuuli, takatuuli, aallot, reitinvalinta
 • kajakin lastauksen painoperiaatteet
 • meren ja sisävesien erot: virtaus, aallot, tuuli, suola...
melontakuva

Turvallinen melonta

Melontaseurat

Muuta


Kirjoitettu 13.1.2003, Päivitetty viimeksi 22.7.2009
Tämä tiedosto: http://www.havanto.fi/Melonta/peruskurssi.html
© Sanna.Havanto@iki.fi